Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
ZEiRPRP - Koło w Wałbrzychu

 

  Wałbrzyskie koło skupia w swych szeregach osoby, które pełniły zawodową służbę lub pracowały na stanowiskach cywilnych jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także wdowy po takich osobach. Skupia osoby, które po latach czynnej służby i pracy, nie zerwały z dawną służbą i pracą oraz jej humanitarnymi ideami.

Członkowie wałbrzyskiego koła pełnili niegdyś służbę w jednostkach organizacyjnych wałbrzyskiej ochrony przeciwpożarowej, w Kamiennej Górze, Świdnicy, Świebodzicach oraz Wrocławiu.

Poprzez działalność w kole i środowisku strażackim, członkowie koła wałbrzyskiego potwierdzają swój emocjonalny związek z dawną służbą, oraz to że ich pożarnicza służba i praca , była powinnością najświętszą.

Wałbrzyskie koło powstało 6 września 1995r. Na czele pierwszego zarządu koła stanął st. str. w st. spocz. Ryszard Lisowski (1952-2011) z Boguszowa-Gorc, który niegdyś pełnił służbę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Zakładów Koksowniczych w Wałbrzychu. Wiceprezesem zarządu wybrano st. asp. w st. spocz. Adama Brombosza, pełniącego służbę w jednostkach liniowych: MZSP, ZSP Wałbrzych, Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia i JRG nr 1. Sekretarzem zarządu został st. ogn. w st. spocz. Mieczysław Węgrzyn z Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Kopalni Węgla Kamiennego „Victoria” w Wałbrzychu,
a skarbnikiem st. ogn. w st. spocz. Zygmunt Bielecki , który przed przejściem w stan spoczynku pracował
w MZSP i ZSP w Wałbrzychu, Komendzie Rejonowej SP (prewencja) oraz służbie łączności KW SP i PSP.Do zarządu wszedł jeszcze st. ogn. w st. spocz. Edward Lasek, pełniący służbę w jednostkach liniowych M ZSP
i ZSP w Wałbrzychu.

                                                                            

                                  
Franciszek Lisiowski - założyciel ZE i RP RP, w d. województwie wałbrzyskim
                                                                         i prezes ZW w l. 1995-1998.ZARZĄD KOŁA
Halina Goń - prezes. Zasiada w zarządzie i jest prezesem od 9 stycznia 2009r.
Adam Styrbicki - wiceprezes. Zasiada w zarządzie od 15 lutego 1999r. Wiceprezesem jest od 12 stycznia 2007r.
Jerzy Cieśliński - sekretarz. Zasiada w zarządzie i jest sekretarzem od 6 grudnia 2006r.
Sławomir Chruściewicz - skarbnik w zarządzie od 10 lutego 2012r.
Edward Lasek - członek. Zasiada w zarządzie od 6 września 1995r.
Leszek Palewski- członek zarządu od 10 lutego 2012r.
Eugeniusz Czaprowski - członek zarządu od 31 stycznia 2014r. W okresie od 15 czerwca 1998r. do 12 stycznia 2007r. - wiceprezes zarządu.

                                                                       
                                                                             Prezes Halina Goń.

Poza wyżej wymienionymi działaczami, w Zarządzie Koła od początku jego istnienia, zasiadali: Irena Starostka, Jadwiga Krzyżanowska, Zygmunt Bielecki, Piotr Bielicki, Adam Brombosz,
Tadeusz Kwiatkowski (1957-2011), Ryszard Lisowski (1954-2008), Piotr Rychlicki, Roman Świst, Maria Sokulska, Mieczysław Węgrzyn i Józef Zaranek.

KOMISJA REWIZYJNA KOŁA
Marian Tusiński - przewodniczący. Przewodniczy od 6 grudnia 2006r.
Zbigniew Andrzejewski - sekretarz. W komisji od 8 lutego 2013r.
Ryszard Paciorek - członek. W komisji od 8 lutego 2013r.

   
     W przeszłości, od początku istnienia koła w komisji rewizyjnej m. in. zasiadali: Krystyna Skowera, Ryszard Górecki,  Wiesław Kokoszko, Konstanty Kucia i Andrzej Mikołajewski.

    Zasiadający w organach koła działacze reprezentują wszystkie jednostki organizacyjne i branże wałbrzyskiej ochrony przeciwpożarowej. Pełnili oni służbę w jednostkach liniowych, komendach, ośrodku szkolenia pożarniczego oraz w przemyśle węglowym i lekkim. Czworo z nich to aspiranci, a reszta to podoficerowie.

 


 

Kalendarz zmianowy 2020r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.