Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Praca

Lista kandydatów do przyjęcia do służby w KM PSP w Wałbrzychu
Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w KM PSP w Wałbrzychu
Zbiorcze wyniki uzyskane przez kandydatów, którzy pozytywnie przeszli etapy I-VI postępowania kwalifikacyjnego
Wyniki VI etapu postępowania kwalifikacyjnego
Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego
Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego
Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego - sprawdzian lęku wysokości
Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego
UWAGA - informacja o terminie przeprowadzenia testów sprawności fizycznej oraz sprawdzianu lęku wysokości i pływania
Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego
Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego
Nabór do służby w Komendzie Miejskiej PSP w Wałbrzychu

Oferta pracy na stanowisko Starszy Technik Ds. Finansowo-Księgowych
 

 
Kalendarz zmianowy 2018r.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2016r.