Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

w Wałbrzychu
    

www.straz.walbrzych.pl                                                                       zig-zag.prv.pl

Menu główne
Ogłoszenia
Kategorie
Sztandar

Historia sztandaru w KM PSP w Wałbrzychu
Opis sztandaru dla Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu
Powołanie społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
Cegiełka - wsparcie finansowe do zakupu sztandaru

Kalendarz zmianowy 2019.
 

Copyright by Komenda Miejska PSP w Wałbrzychu 2012r.